Rüyada Köpek Görmek Tabiri

Rüyada köpek görmek, soysuz düş­mana, hırslı kimseye; cahil, ispiyon­cu ve dedikoducu birine veya davra­nıştan çirkin kimseye işarettir.

bazan köpek görmek, zevk ve sefa­ya düşkün kimseye, sürekli kötülüğü emreden nefsine, eğitim görmüş fa­kat hâl ve hareketi iyi olmayan kim­seye işaret eder.

rüyada havlayan bir köpek gör­mek, şirret ve aşırı tamahkâr insana işarettir.

rüyada köpek ısırması veya tırma­laması, düşmandan görülecek zarara veya hastalanmaya işarettir.

rüyada bir köpeğin elbisesini yırt­tığım görmek, ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya işarettir.

rüyada köpek yavrusu görmek,

sevimli bir çocuğa veya ahmak bir kimsenin yitiğine işarettir.

rüyada ev köpeği görmek, zalim bir düşmana işarettir.

rüyada av köpeği görmek, elde edi­lecek menfaate veya mala işarettir.

rüyada tazı görmek, ehil kimse için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve var­lık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya işarettir.

rüyada köpek öldürmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

rüyada köpeklerle birlikte havla­dığını görmek, arzu ettiği şeyin ger­çekleşmesine işarettir.

av köpeklerinin ava çıktığını gör­mek, insanlann birlikte yapacağı bir iş ve harekete veya herkes için hayırlı gelişmelere işarettir.

av köpeklerinin şehre döndükle­rini görmek, sessizlik ve sakinliğe veya işsizliğe işarettir.

rüyada görülen köpekler, dünya

ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçilere veya bid’at sahibi (dinde yanlış yol ve yöntemle­ri benimseyen) kimselere işarettir.

rüyada köpek eti yemek, düşman­dan gelecek mala, hasmına veya nef­sine galip gelmeye işarettir.

rüyada çoban köpeği görmek, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana işa­rettir.

rüyada köpeklerle sohbet ettiğini görmek, herhangi bir nedenle giz­lenmeye işarettir.

bazan ev köpeği görmek, sadık ol­makla birlikte alçak yaratılışlı bekçi veya yardımcıya işarettir.

rüyada ashâb-ı kehfin kıtmir isimli köpeğini görmek, firar etme­ye, korku ve hapse işarettir.

rüyada kıtmir’i yerleşim alanı için­de görmek, vekilliğini yenilemeye işaret eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. seda dedi ki:

    rüyada köpek doğumuna yardım etmek amatek köpeğin doğuracağı köpek sayısı değildi daha fazlaydı

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler