Rüyada Şehir Görmek Tabiri

Büyük şehirler; ne şekilde görülürse görülsün, hayır ve esenliğe işarettir.

Büyük veya küçük bir şehir (kasa­ba, ilçe) görmek, korkudan emin ol­maya, dostlarla buluşup görüşmeye, din ve dünya için hayra işarettir.

Bazan rüyada şehir görmek, fazilet sahibi, âlim bir kimseye işaret eder.

Rüyada şehir görmek, tövbe etme­ye ve bağışlanmaya da işaret eder.

Rüyada tanımadığı bir şehirde oldu­ğunu gören kimse, doğru yolda olan, esenliğe çıkmış kimselerden arzu etti­ği şeye nail olur veya vefat eder.

Tanınmayan şehir, ahiret hayatına; bilinen şehir, rüya sahibinin veya halkın tâbi olduğu din ve düzene işa­ret eder.

Bir şehre girdiğini görmek, korktu­ğu şeyden güvende olmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya, iyilik ve bollu­ğa; bir şehirden çıkmak ise, üzüntü ve kederlere, sıkıntıya düşmeye veya bir belâya uğramaya işarettir.

Bir şehri harap olmuş vaziyette görmek, bu şehirde ilim ve sanat adamlarının yokluğuna, fakir ve dü­şünce hayatının bulunmayışına veya kent yöneticisinin ve burada görev yapan hâkimlerin zulmüne işarettir.

Rüyada mimari açıdan özensiz, çarpık yapılanmış, kimi güzel kimi çirkin binalardan oluşan bir şehir görmek, bu Şehirde sosyal sınıfları ve kültür seviyeleri farklı kimselerin iç içe yaşadıklarına işarettir.

Rüyada bir şehri mamur (bayındır) ve güzel bir şekilde görmek, o şe­hirde âlim ve sanatkâr kimselerin ya­şadığına, bunların sayısının giderek artacağına, bilgin ve  sanatkârların

RÜYA TABİRLERİ

şehir çocuklarının babaları gibi sanat ve ilim ehli olacağına işaret eder.

Rüyada vali veya kaymakamı ya da belediye başkam bulunmayan bir şehir görmek, o şehirde fiyatların pahalı olmasına işarettir.

Rüyada daha önce gittiği bir şehri gören kimse, oraya tekrar gider veya korku ve kaygıdan kurtulur.

Rüyada şehirden köye gittiğini gö­ren kimse, endişeye düşer ve elinde­ki nimetleri kaybeder.

Rüyada köyden şehre gittiğini gö­ren kimse, bolluk ve refaha erişir, korku ve endişelerinden kurtulur.

Etrafı surlarla çevrilmiş bir şehir görmek, güven ve huzura, devletin güç ve kudretine; diğer şehirler, dev­letin silahlı kuvvetlerine işarettir.

Rüyada bilinen bir şehrin kısmen veya tamamen yıkıldığını görmek, o şehir halkının dinî yaşantısının iyi olmadığına, yaşadıkları manevi buh­ran yüzünden dünya işlerinin de yo­lunda gitmediğine ve ellerinde olan şeyleri yitirmelerine işarettir.

Kendini şehrin ortasında görmek, geçim darlığı çekmeye işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini Avrupa şehirlerinin birinde görse, o kimse­nin gönlü rahat, fakat kalp gözü kör, basireti bağlı olur.

Rüyada önceden harap olmuş, eski bir şehre girdiğini ve buranın in­sanlar tarafından eskisinden daha güzel ve sağlam olarak inşa edildi­ğini görmek, orada bir âlimin, veli­nin veya takva ehli (ibadetlerini sırf Allah rızası için yapan) birinin meydana çıkmasına ya da ileride böyle seçkin bir kimse olacak bir çocuğun doğmasına işarettir.

Rüyada Allah’ın (c.c) gazabına uğramış, içinde yaşayanlarla bir­likte yok olmuş şehirlerden birini görmek, korku ve kaygıya, feryat ve figan etmeye, ölçü ve tartıda eksiklik yapmaya işarettir.

Rüyada bir şehre sahip olduğunu ve bu şehirde hüküm ve nüfuzunu kullandığını görmek, mülk sahibi olmaya; valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlığı gibi bir göreve gelmeye ya da durumuna uygun bir rütbeye erişmeye işarettir.

Rüyada bir şehre sahip olduğunu ve bu şehirde hüküm ve nüfuzunu kullandığını gören kimse, bekârsa evlenir, hasta ise iyileşir, günahkâr ise tövbe eder, sapıklık içinde ise hi­dayete erişir.

Rüyada daha önce gitmiş olduğu bir şehre gittiğini gören kimse, o şehre bir kez daha gitmeden ölmez veya korktuğu şeyden güvende olur.

Rüyada bir şehrin kalesinin (burç ve hisarlarının) delinerek oradan içeri yırtıcı hayvan, hırsız vb. girdi­ğini görmek, burada yaşayan halkta, ilim ehlinde ya da ilim faaliyetlerinde meydana gelecek zayıflığa işarettir.

Yorum açısından şehirlerin en iyi­si, en büyük, en mamur ve en güzel olan şehirdir.

Şehir rüyası yorumlanırken, şehir ve kasabaların isimleri (ne anlama geldikleri), ne ile şöhret buldukları göz önünde bulundurulur. Görülen şehir veya  kasabanın adı hayır ifa­de ediyorsa (iyi bir anlamı varsı), bu rüya iyidir; aksi ise, şerre işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler