Rüya Tabirleri – S

Rüyada sabun görmek, mal ve dün­yalığa, dindarlığa, üzüntü ve keder­den kurtulup esenliğe çıkmaya işa­rettir. Rüyada ...
Rüyada olumsuz bir duruma sab­rettiğini görmek, müjdeye, ilâhî yardım ve ihsana, yüksek mertebeye ve muradına...
Rüyada saban görmek, rızık ve ka­zanca işaret eder. Bazen rüyada saban görmek, kıt kanaat geçinmeye...
Rüyada sabah olduğunu, kendinin de iyilik ve hoşluk içinde bulun­duğunu görmek, her türlü sıkıntı­dan kurtulmaya,...
Rüyada saat görmek, zamana ve za­manın tecellilerine, çocuk veya orta­ğa, süs ve bezeğe, güzelliğe işarettir....
Rüyada sağlık memuru görmek, sevinç ve müjdeye, sıkıntılardan kur­tulmaya işaret eder. Rüyasında sağlık memuru gören...
Rüyada  sağlık merkezi  görmek, hastalık, depresyon ve ruhî sıkıntılar­dan kurtulmaya işarettir.
Rüyada sahan görmek, güzel, akıllı ve tutumlu hanıma veya hizmetçiye işaret eder
Rüyada oyun, tiyatro, karagöz sah­nesi, sinema perdesi vb. görmek, hayatın acı tatlı yönlerine, yalan dün­yanın...
Rüyada geniş ve güzel bir sahra (ova) görmek, sevinç ve ferahlığa, helâl mala, bol kazanca...
Sahte para görmek veya bulmak, bir işte hüsrana uğramaya işarettir. Rüyada sahte senet, çek vb....
Rüyada sahtekâr görmek, sakıncalı kimselerle arkadaşlık kurmaya veya adatılmaya işarettir.
Rüyada sahtiyan görmek, sağlıklı ve güçlü olmaya, hayırlı ömre ve be­rekete işarettir. Bazen sahtiyan görmek,...
Rüyada sahur vakti olduğunu gör­mek, hayır ve berekete, sevinç ve sü­rür yaşamaya işarettir. Rüyada sahur...
Rüyada saka kuşu görmek, hayır ve müjdedir. Bazen saka kuşu görmek, beklenti­lerin gerçekleşmesine, üzüntü ve...
Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik ve şerefe işarettir. Bazen rüyada sakal görmek, iş yeri...
Rüyada sakat görmek, bir kimsenin hile ve düzeniyle karşılaşmaya veya hatalı bir iş yapmaya işarettir....
Rüyada eti yenen hayvanların sa­katatını görmek veya bunlardan yemek, birinden zekât veya sadaka almaya işarettir.
Sonraki Sayfa »
kadın sitesi kategoriler