Rüyada Ses/Ses Kısılması Görmek Tabiri

Rüyada sesinin gür çıktığını gör­mek, iyilikle anılmaya, halk içinde şöhret bulmaya işarettir.

Rüyada sesinin cılız (zayıf) çıktığı­nı görmek, itibar kaybına ve korku­ya işarettir.

Rüyada alçak bir sesle konuştuğu­nu görmek, alçak gönüllülüğe, mü-tevazi bir hayat yaşamaya ve dindar­lığa işarettir.

Rüyada yüksek sesle konuştuğunu görmek, zalimce davranmaya, günah ve isyana dalmaya ve gurura işarettir.

Rüyada sesini bir âlimin veya say­gın birinin sesinden daha fazla yükselttiğini görmek, günah işle­meye, büyüklere saygısızlık yapma­ya işarettir.

Rüyada boğazının tıkanarak sesi­nin çıkmadığını görmek, ömür boyu rızık darlığı çekmeye işarettir.

Rüyada bir insan sesi işittiğini gö­ren kimse, bir göreve getirilir.

Bazı yorumculara göre ses; habere işaret eder.

Rüyada kime ait olduğunu bilme­diği bir ses duyan kimse, gaipten haber alır.

Rüyada bildiği bir şahsın yalnızca sesini duymak, hayır ve esenliğe işa­rettir; fakat duyulan ses çirkin ise, bu rüya, zararla yorumlanır.

Rüyada çok hafif bir sesten bir ko­nuda haber alan kimsenin rüyası, aynen çıkar.

Rüyada güçlü, şiddetli bir ses duy­mak, ecelin yaklaştığına işarettir.

Bir kadının sesinin erkeğinki gibi kalın olması, iyi değildir, üzüntüye veya olumsuz bir durama işaret eder.

Erkeğin sesinin kadın sesine ben­zemesi, hakaret görmeye ve zillete düşmeye işarettir.

Rüyada vali ve diğer idarecilerle rütbeli güvenlik görevlilerinin ses­lerinin zayıf çıkması, dirayetsizliğe, görevden ayrılarak rezil ve perişan olmalarına işarettir.

Rüyada her çeşit güzel ses, kime ve neye ait olursa olsun, ferahlık ve se­vince işarettir.

Rüyada güzel ve güçlü bir ses duy­mak, hayra ve iyi bir şöhrete işarettir.

Rüyada zayıf ve çirkin bir ses işit­mek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Çirkin ve dinlemekten haz alınma­yan ses, üzücü bir duruma ve sıkıntılı bir işe işaret eder.

Rüyada ihtiyar birinden hayırlı bir söz işittiğini görmek, hayra ve esen­liğe işarettir.

Rüyada ses işitmek; orada yaşayan­lar için üzüntü habercisidir.

Meçhul bir yerde duyduğu sese ce­vap verdiğini gören kimse, vefat eder.

Rüyada ağlamaklı bir ses işitmek, sevinç ve feraha işarettir.

Rüyada şikâyetçi bir ses duymak, üzüntüye sebep olacak bir söz işitme­ye işaret eder.

Rüyada gülmeyle karışık ses duyan kimse, bir musibetle karşılaşır.

Rüyada gümüş paraların çıkardığı sesi işitmek, fitne ve bozgunculuğa işarettir.

Rüyada altınların çıkardığı sesi işit­mek, sevindirici haberlere işarettir.

Bazen altın ve gümüş paraların se­sini işitmek, güzel, hoş söz duyma­ya, dinlemekten haz alınan konuşma­ya işaret eder.

Gümüş ve altının dışındaki madenî paraların sesini işitmek, şiddetli ve üzücü haberlere işaret eder.

Nakışsız, sade paraların sesi, içten gelen, öğüt içeren sözlere, takva ehli kimselerin konuşmalarına işaret eder.

Rüyada insan sesi işitmek, bu sesin güzelliği nisbetinde o kimseden iyi­lik görmeye işarettir.

Rüyada bir hayvanın insan gibi ses çıkardığını görmek, büyük bir yara­ra işarettir.

Rüyada hayvan sesi duymak, üzün­tü, keder, korku ve sıkıntıya işarettir. Buna rağmen yorum, hayvana göre değişir. Şöyle ki:

Rüyada arı sesi (vızıltısı)» duymak, bayağı bir kimseden gelecek sıkın­tıyı, günahkâr birinden yardım talep ederek savuşturmaya işarettir.

Rüyada koyun sesi duymak, hanı­mından veya bir başkasından nezaket ve iyilik görmeye işarettir.

Rüyada davarları (koyun ve keçi­leri) görmeksizin onların seslerini işitmek ve tırnaklarını evler ara­sında görmek, aşırı yağmurlara ve sellere işarettir.

Oğlak, kuzu ve koç sesi duymak, hayır, bolluk ve sevince işarettir.

Rüyada at kişnemesi duymak, yü­celik ve kudrete işarettir. Bazen rüyada at kişnemesi duy­mak, yiğit ve iyi birinden bir kötülük isabet etmesine işarettir.

Rüyada katır sesi duymak, söze da­lıp gitmeye, şüpheli şeylerle ilgilen­meye veya aksi bir adamdan görüle­cek zorluğa işarettir.

Rüyada eşek anırması duymak, za­limler aleyhine dua etmeye işarettir.

Rüyada köpek sesi duymak, boş söze; uzun köpek havlaması duy­mak, pişmanlık ve nefrete, zalim biri­ne yardım etmeye, zulme ortak olma­ya veya boş sözlere dalmaya işarettir.

Pars sesi duymak, nazlanmak ve ki­birlenmeye, cimri ve kararsız birinin söz verip vaadini yerine getirmesine veya hayret ve dehşete işarettir.

Rüyada kırlangıç sesi (cıvıltısı) duymak, faydalı söze ve Kur’an din

lemeye; bir vaizin halka vaaz edip onları azapla korkutmasına işarettir.

Rüyada güvercin sesi duymak, ses­li ağlamaya, feryat etmeye, nikâha; dindar, eğitim görmüş, kültürlü bir kadına işaret eder.

Rüyada kurbağa sesi duymak, se­vince, bekçilerin sesini işitmeye, kötü bir söz duymaya veya yola git­meye işarettir.

Bazen rüyada kurbağa sesi duy­mak, bir âlimin, devlet başkanı veya saygın bir yöneticinin hizmetine gir­meye işaret eder.

Rüyada yılan sesi duymak, savaş ve korkuya işarettir.

Rüyada buzağı, öküz ve sığır sesi duymak, fitneye düşmeye işarettir.

Deve sesi duymak, hac veya umreye gitmeye, cihada (savaşa) katılmaya, faydalı ticarete, güzel bir yolculuğa veya zorluk ve meşakkate işarettir.

Rüyada aslan kükremesi duymak, heybet ve şiddete, şaşırıp kalmaya, korkutulmaya veya zalim bir yöneti­ciden sakınıp çekinmeye işarettir.

Rüyada kedi miyavlaması duymak, bolluk ve ucuzluğa işarettir.

Bazen rüyada kedi miyavlaması duymak, birinin ardından ayıplarını sayıp dökmeye, kovuculuğa, feryat etmeye; bir hırsızın veya günahkâr bir hizmetçinin yapacağı fenalığa işaret eder.

Rüyada fare çığlığı duymak, nzka, ülfet ve muhabbete, toplanıp bir ara­ya gelmeye veya hırsızdan ve mey­haneciden gelecek zarara işarettir.

Rüyada karga sesi duymak, ayrılık ve ölüm haberine işaret eder.

Rüyada geyik, karaca, vaşak vb. sesi duymak, vatan hasretine veya inlemeye işarettir.

Kurt uluması duymak, acımasız bir hırsızdan korkmaya veya bu tıynette birinden sakındırılmaya işarettir.

Rüyada tilki uluması işitmek, üzün­tü ve kedere, yalancı ve âdi bir ada­mın kin tutmasına veya firar ve göç kaygısına ya da feryat etmeye, yer değiştirmeye işarettir.

Çakal uluması duymak, hayır veya serden önemli işlere işarettir.

Rüyada domuz sesi işitmek, ahmak ve zengin düşmana galip gelmeye veya onların malına sahip olmaya işarettir.

Deve kuşunun sesini işitmek, yiğit, gözü pek, tedbirli bir hizmetçiye ve yardımcıya kavuşmaya işarettir.

Rüyada duyulan devekuşunun se­sinin hoşuna gitmediğini görmek, utanılacak bir durumun meydana gel­mesine işarettir.

Rüyada tavuk, su kuşu, ördek, kaz, tavus vb. kuşların sesini duymak, üzüntü ve kedere işaret eder.

Vahşi hayvanların sesleri, üzüntü, keder ve korkuya işaret eder.

Rüyada neyin sesi duyuldu ise, ay­rıca o maddeye bakılmalıdır. Meselâ: Su sesi, Gök gürültüsü, yıldırım, kek­lik vb.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler