Rüyada Şeytan görmek tabiri

Rüyada şeytan görmek, vurdum­duymaz, dünyaya karşı hırslı, kıs­kanç, hilekâr bir düşmana veya kişiyi

taat ve ibadetten alıkoyan çoluk ço­cuğa işarettir.

Bazan rüyada şeytan görmek, unut­kanlığa, yalana, şehvete ve ferahlığa işaret eder.

Rüyada şeytan görmek, narsisizme (özseverliğe), kendine aşın tutkun olmaya, her türlü kötülüğe ve kötü­lük odaklarına işarettir.

Rüyada şeytan görmek, ikiyüzlü ve kıskanç biri olmaya, kaş ve göz işa­retiyle birini aşağılamaya veya onun ayıbını başkalarına söylemeye ve zina yapmaya da işaret eder.

Bazan rüyada şeytan görmek, bid’at etli, sapık âlime; namazı terketmeye, yalan ve hırsızlığa, günahlara dalma­ya veya uzun ömre işaret eder.

Samimi bir müslüman, rüyada şey­tan görse, bu rüya, onun güçsüz, za­vallı bir düşmanına işaret eder.

Rüyada şeytanın kendine dokun­duğunu görmek, ailesine iftira eden ve onu yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana; eğer rüyayı gören hasta

veya kederli ise, sağlığına kavuşma­ya ve servet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada şeytanın kendini yere dü­şürdüğünü, aklını gidererek saralı hale getirdiğini görmek, faiz yeme­ye işarettir.

Rüyada şeytanla gizlice konuştu­ğunu görmek, düşmanlarından bi­riyle gizlice konuşup, iyi kimselerin aleyhine düşmanla iş birliği yapmaya işarettir.

Rüyada şeytanın kendine bir şey öğrettiğini görmek, halka hile yap­maya, uydurma ve yalan bir söz söy­lemeye işarettir

Rüyada şeytanın kendi üzerine in­diğini görmek, birine iftirada bulun­maya, yalan söylemeye veya günah işlemeye işarettir.

Rüyada şeytanlara başkanlık yap­tığını, onların da kendine itaat et­tiklerini görmek, şeref ve itibara, heybet ve şöhrete kavuşmaya, yöne­tici konumuna gelmeye ve düşmanla­rı kahretmeye işarettir.

Rüyada şeytanın kendini azdırıp yoldan çıkardığını, dehşet ve hay­rette bıraktığını görmek, mala ge­lecek bir zararla yorumlanır.

Şeytanm bir kimsenin elbiselerini soyduğu görmek, o kimsenin düşma­nına mağlup olmasına, onu vesvese ve fitneye düşürmesine veya bulun­duğu görevden ayrılmaya işarettir.

Şeytana buğzettiğini görmek, Al­lah’a (c.c) itaat eden sadık bir mümin olmaya ve iman kuvvetine işarettir.

Rüyada kendinin şeytanların dostu olduğunu görmek, hayırsız, topluma zararlı bir kimse olmaya işarettir.

Rüyada şeytanı üzgün ve öfkeli görmek, yukarıdaki gibi yorumlanır.

Rüyada şeytanı mutlu ve neşeli bir şekilde görmek, nefsanî arzularına uyup, yanlış işler yapmaya işarettir.

Rüyada görülen şeytanlar, casus­lara, söz dinleyip bunu başkalarına aktaranlara, dalgıçlara ve bina sahip­lerine işarettir.

Şeytan olduğunu görmek, Allah’ın rahmetinden uzaklaşmaya, şeytanın elinde oyuncak olmaya, halka eziyet vermeye, insanlarla alay etmeye, yer altı sularını veya atık su yollarını (la­ğımları) düzene koymaya işarettir
Bazan rüyada şeytan olduğunu görmek, neslin çok olmasına ve mal ile rızıklanmaya işaret eder. Rüyada şeytanları bağlayıp onları hapsettiğini görmek, kötülere karşı etkin bir mücadele vermeye; yardım, kuvvet ve şöhrete işarettir. Rüyada şeytanın (şeytanların) ken­dini kuşattığını görmek, hırsızların rüya sahibinin bir şeyini çalmasına veya halkın haksız yere onun gıybe­tini yapmasına işarettir. Şeytanla güreşip onu mağlup etti­ğini görmek, düşmana galip gelme­ye ve iyi bir ün yapmaya işarettir. Şeytanı öldürdüğünü görmek, din­dar kimse için Allah’ın rahmetinden ümidini kesip meyus olmaya, diğer kimseler için düzenbaz insanlara hile yapmaya işarettir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler