Rüyada Sığır Görmek Tabiri

Rüyada sığır görmek, bulunduğu makamda yükselmeye, mal artışına, şeref ve itibar kazanmaya işarettir.

Rüyada semiz ve besili sığır, tak­va sahibi zengin hanıma, ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Sıska ve zayıf sığır, fakir hanıma, kıtlık ve sıkıntıya işarettir.

Semiz sığır eti aldığını görmek, zen­gin bir kadınla evlenmeye hanımından dünyalık elde etmeye işarettir.

Hamile inek görmek, eşinin hamile kalmasına, bolluk ve ucuzluğun hü­küm sürdüğü seneye işaret eder.

İneğin sütünü sağmak ve bundan içmek, zenginliğe, malın ziyadeleş­mesine, izzet ve şerefe işarettir.

Bazen rüyada inek sağmak, mal biriktirip bunu hayırlı işlerde sarfetmeye işarettir.

İneğin kendine doğru geldiğini görmek, hayır ve bereketlerle dolu bir seneye işarettir.

İneğin kendinden uzaklaştığını görmek, verimsiz, sıkıntıyla geçecek bir seneye işarettir.

Öküz veya ineğin ön ayaklarıyla kendini tırmaladığını görmek, has­talığa işarettir.

Rüyada bir sığırın üzerine sıçradı­ğını görmek, şiddet, sıkıntı ve üzüntüye işarettir.

Rüyada bir sığırın kendini ısırıp boynuzlarıyla sustuğunu görmek,

çok günah işlemeye, ev halkından görülecek eziyet ve ihanete işarettir.

Rüyada sığır boynuzu görmek, çok mala nail olmaya, ekonomik duru­mun düzelmesine, güzel isimle anıl­maya işarettir.

Sığırı ağacın üzerinde görmek, çok günah işlemeye işarettir.

Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek, ev halkı ve akrabası arasında güven içinde olmaya veya mala ve dünyalığa gelecek zarar ve ziyana işaret eder.

Sığır eti ve sütü, mala, devlet ve saa­dete, dinî hayatın güzelliğine ve has­talıktan şifa bulmaya işarettir.

Rüyada bir ineği sağıp sütünden içtiğini gören kimse, hapisteyse tah­liye edilir ve saygı duyduğu birinin kızıyla evlenir, fakirse zengin olur, zengin ise malı artar, hakir ve düşkün biri ise itibara kavuşur.

Sığırın iç yağı, ucuzluk ve bolluğa, mala işarettir.

Sığır derisi de mala işaret eder.

Bazen sığır görmek, iyi sürülmüş verimli bir araziye işaret eder.

Rüyada semiz bir ineğe bindiğini görmek, zenginliğe işarettir.

Zayıf bir ineğe bindiğini görmek, yoksulluğa işarettir.

Bazen ineğe binmek, evlenmeye ve­ya hanımın vefat etmesine işarettir.

Rüyada eve sığır girdiğini gören kimse, devletten bir menfaat elde eder.

Bir sığırı yularından çekip götür­düğünü görmek, ahlâklı, dindar bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada sığır sürüsü görmek, iş­lerin güçleşmesine, sığır sürüsünü bir yere toplanmış olarak görmek, üzüntü ve ıstıraba işarettir.

Sığırların seslerini yükselterek ba­ğırdıklarını görmek, edepsiz, kötü kimselere işaret eder.

Siyah ve sarı sığır, bolluk ve ucuz­luk yaşanacak bir seneye işarettir.

Yeşil sığır görmek, dindar kadına işarettir.

Sığırın başındaki beyazlık, sene ba­şında, belinde görülen alacalık sene ortasında, kalçasında görülen alaca­lık ise senenin sonunda meydana ge­lecek şiddet ve zahmete işaret eder.

Evinde buzağısını emziren inek görmek, kendi kızını kötü yola sevk eden kadına işaret eder.

Rüyada öküz görmek, bir toplulu­ğun, bir kavmin, bir yerin veya evin reisine işarettir.

Öküze binmek, bir memuriyete gir­meye, ucuz ve bolluk içinde geçecek seneye işarettir.

Bir öküzün kendini boynuzladığını görmek, zarar ve ziyana, görevden alınmaya veya iki salih, dindar evlat sahibi olmaya işarettir.

Öküz eti, âlimin malına, derisi ise âlimin itibarına işaret eder.

Çifte veya kağnıya koşulan bir öküzün kesilmesi, bir âlimin katle­dilmesine işarettir.

İş görmeyen öküzün kesilmesi, say­gın ve muhterem bir kimsenin vefatı­na işarettir.

Besi hayvanı olan öküzün eti için kesilmesi, helâl rızka işarettir.

Öküzü kesip etinden yemek, bir kimsenin malını haksızlıkla alıp ye­meye işarettir. ,

Rüyada öküzle tarla sürmek, nime­te ve mala işarettir.

Öküzün üzerine düştüğünü görmek, o yıl içinde vefat etmeye işarettir.

Erkek veya dişi buzağı (dana veya düve) görmek, çocuğa işaret eder.

Rüyada boğa görmek, toplum içinde güç ve etki sahibi birine işaret eder.

Rüyada sarı tosun görmek, hastalı­ğa; siyah tosun görmek, memuriye­te işarettir.

Rüyada bir tosun veya boğanın kendine boynuzlarıyla vurduğunu görmek, görevden alınmaya işarettir.

Manda görmek, sığır görmek gibi yorumlanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler