Rüyada Silah Görmek Tabiri

Rüyada silah görmek, hanıma, ev­lada, erkek kardeşe, güç ve kudrete, yiğitlik ve cesarete, yolculuğa, düş­mana galip gelmeye veya hastalıklar­dan kurtulmaya işarettir.

Tüfek ve tabanca görmek, düşmana da işaret eder.

Rüyada elindeki silahı ateşlediğini görmek, düşmanla karşı karşıya gel­meye işarettir.

Rüyada kendine silahla ateş edil­diğini görmek, düşmanın saldırısına uğramaya işarettir.

Rüyada silah mermisi görmek, in­sanı kahreden söze işarettir

Rüyada kendine ateş edildiğini görmek, düşmanından kötü bir söz işitmeye işarettir.

Bir silahla yaralandığını görmek, düşmanından zarar görmeye işarettir.

Rüyada kendine ateş edildiğini ve bundan  etkilenmediğini  görmek, düşmanın sarf ettiği sözlerden zarar görmemeye işarettir.

Silahla ateş ettiğini ve isabet ettir­diğini görmek, düşmana zarar ver­meye işarettir.

Rüyada kurşunla bir kurdu (cana­varı) öldürdüğünü görmek, düşma­nı sözüyle mağlup etmeye işarettir.

Rüyada çok sayıda silahı bir arada görmek, o bölge halkının düşman sal­dırısından korunacağına, muhtemel bir savaşta zafer kazanmaya işarettir.

Elindeki silahı taşımakta zorluk çektiğini görmek, düşmana karşı âciz kalmaya işarettir.

Silahının ateşleme mekanizmasının bozulduğunu, tetiğinin kırıldığını gören kimse, yolculuğunu tamamla­yamaz veya bundan zarar görür.

Rüyada kendine silah verildiğini görmek, evlat veya erkek kardeşi ol­makla yorumlanır.

Tüfeğin kırılması, silahın bozulma­sı, şeref ve itibar kaybetmeye işarettir.

Rüyada tüfeğin sebepsiz yere kı­rıldığını görmek, akraba yüzünden musibete uğramaya, büyük bir keder yaşamaya işarettir.

Silahla   kurşun   attığını   görmek, büyüklerin söz ve nasihatlerini dinle­meye işarettir.

Tüfeği ile kurşun attığını görmek, doğru söylemeye işarettir.

Attığı kurşunun eridiğini görmek, yalan ve bâtıl söz söylemeye işarettir.

Yeni bir tüfek imal ettiğini (silah yaptığını) gören kimse, evlenir ve çocuğu olur.

Evli bir kimsenin yeni bir silah imal ettiğini görmesi, itibar kazan­masına işarettir.

Rüyada silahını sattığını görmek, şerefini kaybetmeye işarettir.

Rüyada çok sayıda tüfek görmek, uzun ömre işarettir.

Tüfeğini doldururken onu kırdığını görmek, eşinden ayrılmaya işarettir.

Silahını satıp parasını peşin olarak aldığını görmek, hanımı için dünya­yı ahirete tercih etmeye işarettir.

Rüyada silahını satıp, karşılığında para yerine başka bir şey aldığını görmek, muradına ermeye, arzu etti­ği şeye kavuşmaya işarettir.

Rüyada bütün malzemeleriyle bir­likte bir silaha sahip olduğunu gör­mek, çarçabuk evlenip düşmanı kah­retmeye işarettir.

Tüfeğinin durduğu yerde kırıldığı­nı görmek, vefat etmeye işarettir.

Güzel ve temiz bir silahı olduğunu görmek, iyi ameller ve hayırlı işlerle Allah’a (c.c) yakın olmaya işarettir.

Rüyada tüfek (silah) görmek, evli­liğe ve çocuğa işarettir.

Hanımının kendisine silah verdiğini gören kimsenin, bir oğlu olur; karısı­na silah verdiğini görenin, kızı olur.

Rüyada silahını tamir ettiğini gör­mek, hayır, menfaat ve iyiliğe işarettir.

Rüyada yetki ve makam sahibi olan bir kimsenin silahı ile kurşun attığını görmesi, sözünün dinlenir olmasına işarettir.

Bazı yorumculara göre tüfek, ma­kam ve memuriyete işarettir.

Rüyada silahla kurşun attığını gör­mek, bir yere elçi veya adam gönder­meye işarettir.

Kurşunun eğri gittiğini görmek, maksadın hâsıl olmamasına işarettir.

Kurşunun bir yerleşim birimine veya buradaki cami, okul vb. gibi bir binaya düştüğünü görmek, ora­da nüfuz ve itibar sahibi olmaya, güç ve kudret kazanmaya işarettir.

Birçok tüfek kurşunu görmek, çok mala işarettir.

Fişekliğinin dolu olduğunu gör­mek, mal biriktirmeye işarettir.

Kurşun veya saçmasız fişek atmak, bir kadına talip olmaya işarettir.

Rüyada altından imal edilmiş kur­şun (mermi) görmek, çirkin bir işin haberine işarettir.

Bazı yorumculara göre altından imal edilmiş kurşun, cömertliğe işarettir.

Rüyada gümüşten imal edilmiş kurşun görmek, mala işarettir.

Rüyada   demir   kurşun   görmek, kuvvete ve sevince işarettir.

Sarı dökmeden (alüminyum vb. ha­fif madenlerden) kurşun görmek,

hal hatır sordurmak amacıyla adam göndermeye işarettir.

Savaşta kurşun attığını görmek, iyi bir şöhrete işarettir.

Rüyada camdan yapılmış kurşun görmek, para için bir yere adam yol­lamaya işarettir.

Rüyada silahının mermisini yere düşürdüğünü görmek, şaşkınlık ve çaresizliğe işarettir.

Karşılıklı olarak birbirine kurşun atan iki kişiden galip gelen, gerçek hayatta mağlup olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler