Rüyada Su Görmek Tabiri

Bazen rüyada su görmek, bekâr kız için kocaya, bekâr erkek için hanıma işarettir.

Elini suyun içinde açıp kapattığını görmek, tasarruflu olmaya, harcama­da israftan kaçınmaya işarettir.

Hasta bir kimse rüyada berrak su görse, sağlığına kavuşur.

Rüyada su görmek veya bir kap ile su taşımak, evliliğe, evlat ve mala işaret eder.

Rüyada mendili, kesesi, önlük veya eteğiyle su taşıdığını gören kimse, imkânlarından dolayı gurura kapılır.

Rüyada su satıp, su içtiğini gör­mek, her bakımdan rahat bir ömür sürmeye veya gurbetteki yakınma kavuşmaya işarettir.

Gözü ağrıyan kimse rüyada ber­rak, temiz su görse, bu rahatsızlı­ğından kurtulur.

Rüyada  çok su içtiğini görmek, uzun bir ömür sürmeye işarettir.

Rüyada bekâr bir kimse rüyada ibrik, testi, küp veya kâseden su iç­tiğini görse, evlenir.

Evli bir kimse rüyada ibrik, testi, küp veya kâseden su içtiğini görse, bir kadından hayır ve menfaat görür.

Rüyada temiz, berrak bir su içtiği­ni görmek, geçim bolluğuna, güzel bir hayata nail olmaya ve düşmandan kurtulmaya işarettir.

Rüyada soğuk su içtiğini görmek, helâl mal kazanmaya işarettir.

Rüyada bulanık ve çamurlu su görmek ve bundan içmek, üzüntü ve kedere, geçim darlığına, meşakkat

ve sıkıntıya, bir hastalığa yakalan­maya, fitne ve karmaşaya; böyle bir sudan yıkanarak çıktığını görmek, hastalık, sıkıntı, hapis vb. olumsuz durumlardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada ev, tarla, bahçe vb. gibi kendine ait bir yere bulanık su ak­tığını görmek, yukarıdaki gibi yo­rumlanır.

Rüyada bulanık su görmek, zalim bir yöneticiye de işaret eder.

Rüyada nerede olursa olsun bula­nık su görmek, iyi değildir, üzüntü ve keder habercisidir.

Sıcak su içtiğini görmek, hastalığa veya şiddetli bir üzüntüye işarettir.

Rüyada sıcak su görmek, devlet yö­neticilerinin sebep olacağı bir üzün­tüye işarettir.

Sıcak suyun gündüzün kullanılma­sı, azap ve şiddete; geceleyin kulla­nılması, cinlerden korkmaya işarettir.

Rüyada geceleyin kullanılan su hem sıcak hem de bulanıksa, şid­detli bir cin korkusuna işarettir.

Rüyada içtiği suya kandığını gör­mek, bolluk ve ucuzluk yaşanacak bir seneye, din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa işarettir.

Rüyada suyu emerek içtiğini gör­mek, geçim sıkıntısına ve rızkını zahmetle kazanmaya işarettir.

Rüyada eteğiyle su aldığını gör­mek, mal ve sermayede noksanlık meydana gelmesine işarettir.

Bir erkek, rüyada şişedeki suyu bir  bardak veya  kaba  boşaltıp

içtiğini görse, karısı hamile kalır; suyu boşalttığı bardak veya kap kırılırsa, çocuk doğar, annesi ölür; içinden su dökülen şişe kırılırsa,

kadın düşük yapar.

Bekâr bir erkek, rüyada şişedeki suyu bir bardak veya kaba boşaltıp içtiğini görse, evlenir.

Rüyada birine parasız su verdiğini görmek, iyilik yapmaya veya bir yeri imar etmeye işarettir.

Bir kadından su aldığını görmek, yalancılıkla tanınmaya işarettir.

Rüyada kristal kadeh, bardak veya kâse ile su içtiğini görmek, afiyet ve mutluluğa işarettir.

Çirkin, pis bir kaptan su içtiğini görmek, kötü bir evlilik yapmaya ve nikâhın bozulmasına işarettir.

Kendine bir kadehte su verildiğini gören kimsenin, çocuğu olur.

Rüyada bir kadehten su için kimse, aile fertlerinden hayır görür.

Mücevher veya maden kadeh, kadı­na; bunlarla su içtiğini görmek, ka­dın malından yararlanmaya işarettir.

Şişe gibi uzun kadeh, erkeğe işarettir.

Rüyada uyanıkken içtiğinden daha fazla su içtiğini veya bir kadehten su içtiği halde suya kanmadığını görmek, rüya sahibinin hanımının kendinden kaçmasına veya uygunsuz davranışlarda bulunmasına işarettir.

Rüyada bol su içtiği halde suya kanmadığını görmek, dünya malına aşırı düşkün olmaya da işaret eder.

Rüyada madenî kapla su içtiğini görmek, zorluk ve sıkıntıya veya felakete işarettir.

Rüyada bol su görmek, herkes için hayırdır.

Bir yere su döküldüğünü görmek, o bölge için berekete işarettir.

Rüyada su döktüğünü görmek, ma­lını dağıtmaya işarettir.

Rüyada bilmediği yerden üzerine su döküldüğünü gören kimse, bü­yük bir üzüntüye düşer, hastalanır veya hapse girer.

Rüyada faydasız bir yere su dök­tüğünü görmek, mal ve sermayesini kaybetmeye işarettir.

Rüyada evinde temiz ve berrak su görmek, iyi bir hayat sürmeye, top­lu mala, mutluluğa veya evlenmeye işarettir.

Rüyada kendini su içinde görmek, uğraştığı zor bir işte çevresine sözü­nü geçirmeye veya musibet, fitne ve kedere işarettir.

Her çeşit akarsu, ticaret ve kazanca; durgun su, hapse girmeye veya ge­çim sıkıntısına işaret eder.

Rüyada durgun suya düştüğünü gören kimse, hapse girer.

Rüyada elbisesiyle suya girdiği hal­de ıslanmadığını görmek, Allah’a (c.c) tevekkül ederek dünya ve ahirette rahat etmeye, sağlık ve afiyet içinde dinî görevlerini yerine getir­meye işarettir.

Rüyada evine veya bahçesine su çevirdiğini görmek, bol rızka veya evlenmeye işaret eder.

Rüyada üzerine temiz su sıçradı­ğını görmek, hayır ve menfaate; bu­lanık ve pis su sıçradığını görmek, üzüntü ve keder işarettir.

Suya baktığını ve yüzünün güzel olduğunu görmek, ailesine, dost ve yakınlarına iyi davranmaya işarettir.

Rüyada su istediğini görmek, has­talıktan kurtulmaya veya dedikodu yapmaya ve yalancılığa işarettir.

Gezerek su aradığını gören kimse, yalancılığı ve iftiracılığı ile tanınır.

Rüyada tuzlu veya kokmuş su gör­mek, geçim sıkıntısı çekmeye ve üzüntüye işarettir.

Rüyada bulanık ve kokmuş su gör­mek, haram mala da işaret eder.

Rüyada acı su görmek, hüzünlü bir hayata işarettir.

Rüyada sıcak ve acı su içtiğini gör­mek, haram mala işarettir.

Rüyada evinde siyah su görmek, yuvanın harap olmasına işarettir.

Rüyada siyah su içtiğini görmek, ciddi bir göz rahatsızlığına veya kör olmaya işarettir.

Rüyada sarı su görmek, şiddetli hastalığa işarettir.

Yeşil su görmek, geçim sıkıntısına veya devamlı bir hastalığa işarettir.

Rüyada bulanık deniz suyundan içtiğini görmek, devlet veya hükü­metten zarar görmeye işarettir.

Rüyada denizin bütün suyunu içti­ğini gören kimse, hastalanır.

Rüyada su üzerinde yürüdüğünü görmek, sağlam bir inanca sahip ol­maya, Allah’a tevekkül ederek tehli­keli bir yolculuğa çıkmaya veya bir tehlikeye düşmeye işarettir.

Suyun yere batıp kaybolduğunu görmek, herkes için kötüdür, görevden alınmaya da işaret eder.

Rüyada yerden su çıkardığını ve onunla tarla ve bahçesini suladı­ğını görmek, bir kadından eline mal geçmesine işarettir.

Bir kap içine su döktüğünü görmek, bir kadına nafaka vermeye işarettir.

Rüyada kalbur ve buna benzer bir şey içinde su sakladığını görmek, kendinden fayda gelmeyecek birine itimat etmeye işarettir.

Bir kap veya eşya içinde su sakladı­ğını görmek, ömürle yorumlanır.

Bir yerde (kap veya eşya içinde) bi­riktirdiği veya muhafaza ettiği bir suyun tamamını içtiğini görmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.

Rüyada büyükçe bir kap içine su koyduğunu görmek, hanımın ölü­müne işarettir.

Rüyada suyu kabıyla birlikte yük­lendiğini görmek, zengin ve bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için eşinin hamile kalmasına, yoksul için mal ve para kazanmaya işarettir.

Rüyada suyun az olması gerektiği zaman çok, çok olması gerektiği zaman az olduğunu görmek, zulüm ve haksızlığa, suça, kıtlığa ve görüş ayrılığına düşmeye işarettir.

Rüyada tatlı suyun tuzlu suya dö­nüştüğünü görmek, işlerinde sıkıntı çekmeye, sapıklığa düşmeye ve din­den uzaklaşmaya işarettir.

Tuzlu suyun tatlı suya dönüştüğünü görmek, yukarıdaki yorumun tersidir.

Rüyada bir küp dolusu temiz suyu olduğunu görmek, miras yemeye işarettir.

Rüyada suya düştüğünü görmek, sevinç ve nimete nail olmaya işarettir.

Rüyada temiz bir suya atladığını görmek, çabuk erişilecek bir sevince işarettir.

Rüyada derin bir suya düşüp di­bine kadar ulaştığını görmek, çok zengin olmaya veya büyük bir ada­mın hizmetinde bulunmaya işarettir.

Suyun dibinden üzerine çamur bu­laştığını görmek, üzüntüye işarettir.

Rüyada   suya   daldığını   görmek, ilme ve rızka işarettir.

Rüyada kırbaya su doldurduğunu görmek, bir kadının geçimini sağla­maya işarettir.

Rüyada safi bir suya sahip oldu­ğunu görmek, çok hayra erişmekle yorumlanır.

Her çeşit su taşması, azap ve fitne­ye, halkı üzecek yaramaz ve kötü ha­berlere işaret eder.

Suyun yerleşim alanına fazlaca geldiğini, taşarak evlere girdiğini, evlerde bulunanların boğulma teh­likesi geçirdiklerini görmek, o şehir veya köyde büyük bir fitne ve karı­şıklık meydana gelmesine ve şerli kimselerin helak olmasına işarettir.

Rüyada evinin damı üzerinden su aktığını gören kimse, büyük bir mu­sibete uğrar ve bu durum muhteme­len uzun süre devam eder.

Kaynak, nehir, kuyu vb. yerlerde taşkın ve bulanık su görmek, iyi değildir, üzüntü, sıkıntı ve keder ha­bercisidir.

Rüyada su ihtiyacı duymadığını gör­mek, kazancın bol olmasına işarettir.

Suyun sıcak ve bulanık olması, iyi sayılmaz, musibete işaret eder.

Rüyada içinde su bulunan kap, hangi maddeden imal edilmiş ise, ayrıca o maddenin yorumuna da ba­kılmalıdır.

Tuzlu ve vücuda hararet veren şey­ler yiyerek yatmış bir kimsenin rü­yada su içmesi, yorum gerektirme­yen bir düştür.

Su ile ilgili rüyalarda dikkate alı­nacak hususlar, rengi, tadı, ısısı, ahengi, akış hızı ve taşmasıdır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler