Televizyon izlemede özgün yöntemler

Televizyon izlemenin değişik yolları var mıdır? Herkesin kendine Özgü bir tarzı mı vardır, yoksa çocuklar çevrelerindeki büyüklerin televizyon karşısın­daki davranışlarını taklit mi ederler? Yoksa bu, çocuklann yoğunlaşma dere­cesine ya da izledikleri programların türüne mi bağlıdır? Şu ana kadar yapılan araştırmalar okulöncesi dönemde televizyon izleme biçi­minin yaşa göre değiştiğini göstermiştir.

Çocuklar iki-beş yaş arasında televiz­yonu gitgide artan bir dikkatle izlerler. Gene aynı dönemde çocukların prog­ram seçiminde cinsiyetlerine bağlı bir fark saptanmamıştır. Bazı araştırmacılar okulöncesi dönemde iiç tür televizyon izleme biçimi belir­lemişlerdir. Birinci gruba televizyonla arasındaki bağı çevredeki kişilerle ku­rulan sosyal ilişkiler gibi kabul eden, yani “aktif’ bir biçimde televizyon izle­yen çocuklar girer. Bunlar genelde hareketlidir; program sırasında soru sorar ve yorum yaparlar. İkinci gruba giren çocuklar televizyonu sessiz ve büyük bir dikkatle izlerler; bunlar müdahalelere kayıtsız kahr ve çevrede olanları fark etmez gibi görünürler. Üçüncü tür ise televizyonu oyunlarının temeli ola­rak kullanan çocuklannkidir. Bunlar her zaman hareketlidir; öteki nesnelerle oynarken arada bir televizyona bakarlar.

Anne ve babaların davranış da çocuklann televizyon karşısındaki tutumuna göre değişir: Birinci durumda çocuğa katılırlar, ikincisinde seyrekçe soru so­rar, çocukla fazla ilgilenmezler, üçüncüsünde ise çocuğa eşlik ederler, ama bu birinci durumdaki kadar yoğun değildir. Ama ana babanın çocuğun tarzım ne kadar etkiledikleri ya da çocuktan ne kadar etkilendiklerini belirlemek zordur. Günümüzde bu etkileşmenin karşılıklı olduğu düşünülmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler