Batı Toplumlarında Kadın

Fransız İhtilâli’nden beri sürdürülegelen kadın hakları dâvası, Batı’da üç bü­yük sonuca ulaşmış bulunmaktadır:

1-Kadın-erkek eşitliği,
2-Kadının ekonomik bağımsızlığı,
3-Serbest cinsî hayat.

Büyük sanayi devrimi, Batı’da kendi­ne mahsus bir aile şekli ortaya çıkardı. Karı-koca ile henüz erginlik çağına gel­memiş çocuklardan meydana gelen bu yeni ailede, kadın, bütün tarih boyunca mahrum bırakıldığı haklarına kavuştu ve erkekle eşit duruma geldi. Ancak gü­nümüzde kadm-erkek eşitliği, yalnızca aile hayatına ve hukuk sahasına mahsus kalmıyor. Sosyal ve ekonomik hayatın bütün faaliyet alanlarında kendini gös­teriyor. Erkeklerin yaptığı veya yapabi­leceği her şeyi kadınların da yapabilece­ği, hatta behemal yapmaları lâzım geldiği şeklinde anlaşılıyor. Bu anlayış kadı­nı erkekle yarışa zorluyor. Kadım aşağı gören eski zihniyetlerin ancak böyle sili­neceği sanılıyor ve gerçek şahsiyetim ancak erkekle beraber girdiği yarışı kazandığı takdirde bulacağı empoze edili­yor.

Günümüzde büyük sanayi, iş hayatım genişletmiş, meslek çeşitlerini çoğalt­mıştır. Bu faaliyet alanlarının pek çoğu kadınların da kolayca başarılı olabile­cekleri işlerdir. Zaten bazı iş kollarında kadınlar tercih edilmektedir. Ekmeğini kendisi kazanan kadın, ekonomik ba­kımdan erkeğe bağımlı değildir. O halde evlenip yuva kurmaya, bir ömür boyu erkeğin emri ve tahakkümü altma gir­meye, halk dilinde söylendiği gibi, koca kahrı çekmeye ne gerek vardır?

Serbest cinsî hayat, ilk bakışta çekici görünebilir. Kadın, evliliği sahip olduğu hak ve hürriyetlerin kısıtlanması şeklinde gördüğünden, koca veya çocuklarının kendisini sömürdüğüne, gençliğini ve güzelliğini, sıhhat ve enerjisini tüketti­ğine inanabilir. Oysa onun yalnızca seks bakımından erkeğe ihtiyacı vardır. Genç ve güzel bir kadın için bu da zor elde edi­lir bir şey değildir. Önemli olan güzel ve çekici görünmeyi bilmektir.
İşte her gün yeni bir sevgili bulmak ihtiyacında olan kadın, daima genç ve güzel görünehilmek için giyim kuşamı­na, süs ve makyajına dikkat ve özen göstermek zorundadır. Moda ve kozme­tik sanayii işte bu yüzden dünyanın her yerinde en kârlı yatırımlar arasında, hem de en üst sıralarda yer almaktadır (41). Denebilir ki, büyük sanayi, kadına göz nuru ve el emeği karşılığında verdiği ücretin büyük bir kısmım, böylece on­dan geri almaktadır.

Serbest cinsî hayatla ilgili yeni telak­kiler ve sorumsuz yaşayış biçimleri, aile için dolayısıyla toplum için bir çökme belirtisi sayılıyor. Problemin çözümü, kadının anne olarak yüceltilmesine ve toplumların, ona bu yönde itibar sağla­masına bağlı görünüyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler