Diğer Büyük Tanrıçalar

Okeanid: Bu, tanrıçaların bir türüne verilen isimdir. Şair Hesiodos’un Titan diye gösterdiği Okeanos, yeryüzü kabu­ğunu çepeçevre saran bir sıvıdır. Bütün suların atası Okeanosun çok sayıda kız­ları vardır. Bunlara Okeanos adı verilir. Pınarların, kaynakların, derelerin, akar­suların tanrıçalarıdır.

Doris: Okeanos’lardan biri olarak ge­çer. Deniz, sükûnet ve güzelliğin tanrısı olan Nereus’un karışıdır. Nereus’un bir­birinden güzel 50 tane kızı vardır. Bu kızların annesinin Doris olup olmadığını bilemiyoruz.

Nereid: Nereus’un 50 kızma verilen isim. Nereid’ler ikinci derecede deniz tanrıçaları sayılıyor. İçlerinde en meş­hurları Thetis ve Galateia’dır.

Thetis: Nereidler’den biri olan Thestis’i Zeus kendisine eş yapmak ister.Fakat kâhinler ona Thestis’ten bir oğlan doğacağını, bu oğlanın babasından daha güçlü olacağını söylerler. Bu Zeus’u fik­rinden caydırır, onu ölümlülerden Peleus ile evlendirir. Thestis ile Peleus’tan Akilleus doğar. İlyada Destanı’nda baş kahramanlardan biri olarak gördüğü­müz Akilleus’un annesi Thestis’ten de fedakar ve şefkatli bir ana olarak söz edilir.

Galateia: Nereid’lerden biri. Bu da öteki Nereid’ler gibi çok güzeldir. Ama güzeller her zaman yakışıklı kahraman­larla eşleşmez. Galateia çok çirkin, in­san azmam vahşi Kyklop’lardan Polyhemos’a aşık olur.

Titan: Mitolojide “Büyük Tanrılar-Atalar” olarak geçen Titan’ların 6’sı ka­dındır. Bu kadınlar sırasıyla şunlardır:
Theia (Masallarda Hyperion’un karısı veya Helion’un anası olarak geçiyor.)
Rheia (İlk tanrı Kronos’un kızkardeşi ve kansı).
Themis (Zeus’un kansı. örf, adet ve ahlâk tanrıçası. Üç kızı vardı. Burlara Horalar deniliyordu.)
Mynemosine (Zeus’un Dokuz Musa’­ları doğuran kansı.)
Phoibe (Delphoi tapınağı kâhinliğini Afrodit’e hediye eden tanrıçadır.)
Tethys (Okeanos’un kansı. Bütün akarsuların kadının atası. îlyada Destanı’nda adı geçen Akilleus’un kan­sı Thetis ile aym kadın değildir.)

Hygieia: Sağlık tanrıçası olarak anla­tılıyor. Mitolojik tablolarda elindeki bir tabaktan bir yılana bir şeyler içiren genç ve güzel kadın olarak tasvir edilmekte­dir.

Moira: Homeros, tanrıların bile boyun eğmek zorunda bulundukları bir Moira’dan söz eder. Homeros’tan sonra Hesiodos ve daha başka şairler Moira’larm üç tane olduğunu yazarlar. Bunlar kader tanrıçalarıdır. Birinin adr Klotho, kader ipliğini eğirir, Lakhesis kader dağıtır Akrapos ise ömür ipliğini keser ve kim­se onu verdiği karardan döndüremez.

Nemesis: Çılgınlıkları cezalandıran bir tanrıça olarak biliniyor. Daha ziyade aşın mutluluktan doğan çılgınlıktan gö­ren ve gerekli cezayı hiç affetmeden ve­ren Nemesis’e Attika ve Symirna (İz­mir) dolaylarında çokça yer veriliyor.
Nike: Zafer tannçasıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler