"TANRİÇALAR" ile Etiketlenen Konular

Nyks: Hessiodos, Nyks’i Khaos’un yani “kâinatın ilk sahibi”nin kızı olarak masallarına konu ettiği Nyks’in kozmik...
Flora: Sabinler’in yeşeren bitki tanrı­çası olarak inandıkları Flora için nisan ayımn sonlarında şenlikler düzenlenir. Hora:...
Psykhe: Ruh’un öbür adı Psykie’dir. Yunanlılar ruhu kuş yahut kelebek şek­linde tasavvur etmişler. Aşk tannsı...
Okeanid: Bu, tanrıçaların bir türüne verilen isimdir. Şair Hesiodos’un Titan diye gösterdiği Okeanos, yeryüzü kabu­ğunu...
Demeter: Toprak ananın öbür adı Demeter’dir. Bet bereket tanrıçasıdır. Bü­tün bolluklar onun lûtfuduTr. , Ekin...
Türk Mitolojisinde Tanrıçalar
kadın sitesi kategoriler