Evlilikte Çocuk

Evlilikte Çocuk

Türk destan ve efsanelerinde evlilik birliği kurulduktan sonra çocuk sahibi olmak önemli meselelerden biridir. Des­tan ve efsaneler tür itibariyle büyük olaylar yaratan kahraman liderlerin hi­kayeleridir. Bu dönemde beylik babadan oğula geçerdi. Bu sebeple beylerin ülke­lerini bırakacak güçlü oğullara ihtiyaç­ları vardı. Ayrıca göçebe topluluğunun sürekliliği büyük ölçüde kalabalık insan gücüne bağlıydı.

Tabiat şartları, düş­man kavimler ve vahşi hayvanlarla mü­cadele sırasında ölen insanların yerini yeni yetişen nesiller almalıydı. Dede Korkut kitabında zaman zaman kullanı­lan “kalabalık korkutur” atasözü des­tan devrinde insan gücüne dayanan sa­vaşta zaferin sırlarından birini açıkça ifade etmektedir. Bu sebeplerle destan ve efsanelerde kadının mühim fonksi­yonlarından biri de çocuk doğurmaktır.

Dede Korkut kitabında “Dirse Han Oğlu Boğaç Han” hikayesinde bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. Hanlar Ham Han Bayındır yılda bir ke­re verdiği büyük ziyafette protokolü tayin ederken çocuk unsurunu ölçü ola­rak alır ve şöyle der: “Kiminki oğlu kızı yok kara otağa kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin yemez ise git­sin. Oğlu olam ak otağa, kızı olam al ota­ğa kondurun, oğlu kızı olmayam Allah Teala hor görmüştür, biz de hor görü­rüz.”

Han Bayındır burada açıkça Allah’ın hor gördüğü kimselere çocuk vermediği­ni, Allah’ın hor gördüğü kimseleri ken­dilerinin de ayıplama hakkı olduğunu beyan etmektedir. Çocuğu olmadığı için bu ziyafette hakarete maruz kalan Dirse Han evine dönüp karşılaştığı muameleyi eşine anlattıktan sonra öfke ile şöyle der: Senden midir benden midir Allah Teala bize bir hayırlı oğul vermez, ne­dendir?

Han kızı yerimden kalkayım mı Yakan ile boğazın tutayım mı Kaba ökçem altına salayım mı Kara polat öz kılıcım elime alayım mı Öz gövdenden başım keseyim mi Can tatlısın sana bildireyim mi Alca kamn yeryüzüne dökeyim mi Han kızı sebebi nedir söyle bana Katı gazap ederim şimdi sana.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler