Gebelikte C*nsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

HERPES: İki tür herpes enfeksiyonu vardır. Tip I (HSV1) ağızda ve dudaklarda yaralara neden olur. Genital herpes olarak da bilinen Tip TJ (HSV2) ise vulvada, vajinada veya servikste ağrılı ülsere neden olur. Eğer an­nede, genital herpes enfeksiyonu ilk olarak doğuma yakın bir zamanda görülürse, be­beğin doğum sırasında enfeksiyonu kapma riski yüzde 10′dur. Enfeksiyonun, herpes ensefaliti veya menenjit gibi çok ciddi so­nuçları olabilir, bu yüzden sezaryen yapıl­ması önerilmekte ve doğumdan sonra be­beğe antiviral ilaçlar verilmektedir, ilk enfeksiyondan sonra anne bir sonraki be­beği koruyacak antikorlar üretir ama bu annenin yeniden enfeksiyon kapmasını ön­lemez. Hamilelikte ikincil genital herpes enfeksiyonu anne için hoş olmasa da be­beği etkilemez. Bu durumda en iyisi vajinal doğum yapmaktır.

gebelikte cinsellik

Gonore: Gonore genellikle rahim ağzını etkileyen ama idrar yolu, rektum veya boğazda da görülebilen çok bulaşıcı bir bakteri enfek­siyonudur. Genellikle KLAMİDYA, TRİ-KOMONAS ve FRENGİ üe birlikte gö­rülür. Enfeksiyonlu biriyle korunmasız cinsel ilişkiye girmek, vakaların yüzde 90′ında bulaşmaya sebep olur. Enfeksiyon belirtisiz seyreder veya vajinal akıntı, ağrı ve idrara çıkarken rahatsızlık gibi belirtileri olabilir. Fallop tüplerine zarar vererek DIŞ GEBELİĞE ve kısırlığa yol açan pelvik in-flamatuar hastalığının başlıca nedenlerin­den biri bu enfeksiyondur. sıra­smda görülen enfeksiyon zarların erken yırtılması ve erken doğumla ilişkilendirilebilir. Doğum sonrasında pelvik inflamatuar hastalığı ve sistemik yayılma (eklem ağrısı ve ciltte döküntü) riski artar. Hastalık en iyi rahim ağzından kültür alınmasıyla teşhis edilir ve penisüinli antibiyotiklerle tedavi edilir. Hamüelik sırasmda bebek enfeksi­yon riski altında olmasa da doğum sıra­smda organizmayla temas etmesi neonatal konjonktivite ve yoğun tedavi gerektiren septisemiye neden olabilir.

Klamidya: “Chlamydia trachomatis” adı verilen bak­teri İngiltere’de en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir. Hastalığın görüldüğü erkeklerin yüzde 40′ında pe­niste akına, testis ütihabı ve idrar yaparken yanma gibi belirtiler görülse de, kadınların yalnızca yüzde 15′inde vajinal akıntı, pel­vik ağrı veya idrar problemi gibi belirtiler görülmektedir. Belirti görülmediği du­rumlarda büe vajinada, rahim ağzında, ra­himde, anüste, idrar yolunda veya göz­lerde enfeksiyon olabilir ve çok ciddi sorunlara neden olabilir. Fallop tüplerine verilen zarar dış gebelik riskini artırır ve kı­sırlığa neden olur. Eğer doğum zamanında enfeksiyon varsa bebeklerin yüzde 40′ı en­feksiyonu kapar. Klamidya, körlüğe veya yeni doğan zatüresine neden olabüen neonatal konjunktivitin (göz enfeksiyonu) başlıca nedenlerindendir. Enfeksiyon an­tibiyotiklerle kolayca tedavi edüebüdiği için erken teşhis önemlidir.

Frengi: Frengi, Treponema pallidum adlı bir bak­teri tarafından taşman bir enfeksiyondur. Ingütere’de hamüe kadınlarda yaygın ola­rak görülmez ama enfeksiyon bazı etnikgruplar arasında artmaktadır ve bebeğe verebileceği zararlar penisilinle erken te­davi sayesinde önlenebilir. Bu yüzden ha­mile kadınların hepsine rutin kontrolleri sırasında frengi testi yapılmaktadır. En­feksiyonun ilk aşamasında, herpese ben­zeyen ama üç ila altı hafta boyunca süren bir ülser (şankır) ortaya çıkar. Tedavi edil­mediği takdirde enfeksiyon birkaç ayda ilerleyerek, ateş, kaşıntı, şiş salgı bezleri, kilo kaybı ve yorgunluğun görüldüğü ikinci aşamaya geçer. Tedavi edilmezse ilerleyen yıllarda üçüncül frengiye dö­nüşerek beyne, sinirlere ve diğer organlara zarar verebilir. Frenginin hamilelik üze­rindeki etkisi, bakterilerin 15. haftadan sonra plasentadan geçerek fetüse bulaşabilmesidir. Hastalığı taşıyan hamile kadınların yüzde 70′i enfeksiyonu bebek­lerine bulaştırır. Eğer fetüs ilk enfeksi­yonu adatırsa doğumda hastalığın ikinci aşamasında olacaktır. Bu vakaların yüzde 30′unda ölü doğum görülür, diğer bir yüzde 30′luk kısımda da bebek doğumsal frengiyle doğar ve bebeklerde nöbet, ge­lişme geriliği, deri ve ağız yaralan, enfekte kemikler, sarılık, anemi ve mikrosefali gibi sorunlar görülebilir. Tek doz penisilin an­nedeki frengiyi tedavi ederek bebeğe geç­mesini önler. Eğer gerekirse doğumda be­beğe ek antibiyotikler de verilebilir. Frengi tanısı konduğunda klamidya, gonore, FHV ve hepatit B ve C enfeksiyonlarına da bakılması gerekir.

HIV Enfeksiyonu: HIV enfeksiyonu yaygın olarak cinsel yolla, virüs bulaşmış iğne kullanımı, mikroplu kan ve kan ürünleriyle bulaşır. Batı ülkelerinde HIV enfeksiyonu daha çok homoseksüel/biseksüel erkekler ve heteroseksüel madde bağımlılarında görül­mektedir. Londra’nın merkezinde HIV enfeksiyonu olan hamile kadınların oranı yüzde l’den daha azken bazı Afrika ülke­lerinde bu oran yüzde 40 civarındadır. Hamile kalmak HIV virüsü taşıyan bir kadının sağlığını etkilemez ama bebek üzerinde ciddi sonuçlan vardır. Yaklaşık olarak HIV virüsüyle doğan bebeklerin yüzde 20’sinde doğumdan sonraki ilk yıl içerisinde AİDS görülür ve bebekler dört yaşından önce ölür. Bazılarında da altı yaşından önce AİDS ortaya çıkar. Doğum öncesinde yapılan rutin taramalar ve HIV pozitif olan kadınların tedavileri, virüsün bebeğe geçme riskini ve annede AİDS’in bir hastalık şeklini alarak ortaya çıkma riskini büyük ölçüde azaltır ve annenin ömrünü uzatır. HIV pozitif olan kadınlara hamileliğin son aylarmda antiretroviral ilaç kombinasyonu verilerek, bebek se­zaryen doğurtularak, emzirmekten kaçı­narak ve yeni doğan bebeği aktif olarak te­davi ederek, HIV virüsünün anneden bebeğe geçme oranı yüzde 20′den yüzde 2′ye düşürülebilmektedir. HIV virüsü taşıyan hamile kadınların maalesef çoğu pahalı ilaçların ve tıbbi mü­dahalelerin hayatlarını kurtarma imkânı olmadığı ülkelerde yaşamaktadır.

Trikomonas: Bu enfeksiyona, idrar yollarında ve vajinada bulunan Trichomonas vaginalis or­ganizması neden olur ve enfeksiyon genelikle klamidya ve gonore ile birlikte görülür. Enfeksiyon belirti göstermeyebilir veya kötü kokulu sarı yeşil renkli kö­püklü vajinal akıntıyla birlikte vajina ve id­rar yolunda iltihap ve ağrı şeklinde ortaya çıkar. Hamilelikte görülen enfeksiyon yeni doğan zatürreesine neden olabilmektedir. Hastalığın teşhisi rahim ağzından alman sürüntü örneği veya vajinal örneğin ince­lenmesiyle konur. Enfeksiyon, hamilelikte ve emzirirken kullanılması güvenli olan metronidazol antibiyotiklerle tedavi edilir.

Bakteriyel Vajinoz: Kadınların yaklaşık yüzde 10′u ila 20’sini etkileyen vajinal akıntının nedenidir ama belirti göstermeyebilir. Bu genellikle ince gri renkli ağır ve kötü kokulu kaşıntı yap­mayan bir akıntıdır. Vajinal yayma tes­tinde bulunan ipucu hücreleri sayesinde tanı konur. Hamilelikte vajinadaki değişen hormonal ortam daha az asidik olduğu için bakteriyel vajinozda bulunan orga­nizmaların büyümesi için uygundur. Hamilelikte görülen BV enfeksiyonu geç düşük ve prematüre doğumla yakından il­gilidir. Klindamisin veya metronidazol gibi antibiyotikler enfeksiyonu birkaç gün içerisinde geçirse de hamilelikte nükset­mesi sık rasdanan bir durumdur. Tara­malar ve enfeksiyonlu kadınların her biri­nin tedavi edilmesi erken doğum oranını azaltmamıştır. Daha önce erken doğum yapmış olan kadınların bu enfeksiyona yatkınlığı bulunmaktadır ve enfeksiyon görüldüğünde testlerden ve antibiyotik tedavilerinden yararlanmalan gerekmek­tedir. Bkz. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ya da Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler