Hamilelikte Fetal Büyüme

Rahim İçi Gelişme Geriliği (RİGG): Hamileliklerin ortalama yüzde 3 ila 5’inde, bebek­lerde, doğum zamanına, hamilelikyaşına göre kü­çük olan veya plasenta yetersizliği olarak da bilinen gelişme geriliği görülmektedir. Rahim içi gelişme geriliği, bebeğin doğumdaki kilosunun hamilelik yaşına göre olması gerekenin 5. sentil altında ol­ması olarak tanımlanabilir. RİGG doğum öncesi ölüme neden olan en önemli (Prematürite ve do­ğumsal anormalliklerden sonra) üçüncü bozukluk­tur. Bu yüzden doğum öncesi tetkikler sırasında RİGG riski altında olan bebekler teşhis edilmeye ça­lışılmaktadır.

RİGG Nedenleri:
• Genel etkenler arasında ırk, düşük sosyoekono­mik statü, çok çocuk sahibi olmak, doğum öncesi eğitim almamak ve önceki bebekte açıklanamayan RİGG görülmesi bulunur.

• Annede bulunan sağlık sorunları arasında; ha­milelik öncesinde annenin çok zayıf olması, hami­lelikte 10 kg’dan az kilo almak ve kötü beslenme bu­lunmaktadır. Tüm dünyada sigara içmek RİGG’ne neden olan en önemli ve önlenebilir nedenler ara­sındadır. Alkol, amfetamin, eroin ve kokainin fetal gelişme üzerinde çok güçlü olumsuz etkileri vardır. RİGG’nin büyük oranda tekrarlama riski vardır bu da sorunun ailesel olabileceğini düşündürmektedir.

• RİGG görülen bebeklerin yüzde 5’inde Down Sendromu gibi kromozom anormallikleri veya kalpte, böbreklerde veya iskelette doğuştan anor­mallik bulunabilir. Simetrik rahim içi gelişme geri­liği akla, her zaman, bebekte KIZAMIKÇIK, SİTOME-GALOVİRÜS, FRENGİ veya TOKSOPLAZMA gibi pnfpkivnntar niahilprpnini nptirmpliriir. Frenai ve toksoplazma, fetüse verilen zararı azaltmak için hamilelikte antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir.

rahim içi• Bebeğe giden oksijen ve besinler azaldığı için plasentanın fonksiyonunu veya plasentaya kan akışını azaltan her türlü bozukluk RİGG’ne yol aça­bilir. Bu ilk zamanlarda plasentanın gelişiminde meydana gelen anormalliklerden veya hamileliğin son dönemlerinde plasentanın yeteri kadar çalış­mamasını takiben oluşan kanama ve ayrılmadan kaynaklanabilir, iyi beslenmeyen veya temel bir tıbbi bozukluğu bulunan kadınlarda plasenta ye­tersizliği görülmesi olasıdır. RİGG ikiz hamileliklerin yüzde 20’sinde görülür ama bir bebeğin plasenta­daki kan akışından yeterince faydalanamama riski olan tek yumurta ikizlerinde daha yaygındır.

RİGG Taraması: Bu hastalığın nedenlerine karşı uyanık olmak ve bü­yük risk altında olan anneleri belirlemek RİGG ta­ramasının en önemli kısmıdır. Karın muayenelerinde bu rahatsızlığa sahip bebeklerin yüzde 30’u gözden kaçmaktadır ve hamileliklerin dörtte birinde adet tarihleri düzensizdir. Bu yüzden hamileliğin ilk üç aylık evresinde yapılan tarih saptama ultrasonu, özellikle daha sonra komplikasyonların görüldüğü gebelikler için taban ölçümlerini belirlemekte çok faydalıdır, ikinci ve üçüncü üç aylık evrede yapılan ardışık ultrasonlar, fetal bü­yüme sorunlarını belirlemenin ve asimetrik-simetrik gelişme geriliği ayrımı yapabilmenin en iyi yol­larından biridir.

Eğer bebekte kromozom anormallikleri veya en­feksiyondan şüpheienilirse, tanının doğrulanabil­mek için anneve amnivosentez veva enfeksiyon taraması yapılması önerilecektir. RİGG’nin şiddetini değerlendirmek için bebeğin beyin, kordon ve rahim damarlarına Doppler taraması yapılması da faydalı olabilir. Bebeğin sağlığına ilişkin yapılan tüm test­ler hamileliğin geri kalan kısmının nasıl izleneceğini etkiler.

RİGG Görülen Hamilelikte Yapılması Gerekenler: Eğer ardı ardına yapılan ultrasonlarda bebeğin ge­lişiminin durduğu, bebeğe giden sıvı oranı veya kan akışının azaldığı görülürse bebeği erken do­ğurtmayı düşünmek gerekebilir. Tabii ki bu sadece bebeğiniz rahim dışında yaşayabilecek duruma gel­mişse ve doktorlar bebeğinizin dışarıda, rahim için­den daha iyi bakılacağına kanaat getiriyorsa müm­kün olabilir.
RİGG durumunda, doğum sırasında fetal sı­kıntı ve asfiksi görülme, bebeklerin düşük Apgar puanlarıyla doğma olasılığı yüksektir. Ciddi vakalarda doğum yöntemi olarak elektif sezaryen tercih edi­lebilir. Orta derecede RİGG’ne sahip bebeklerde, özellikle amniyotik sıvı miktarı azsa doğumun uya­rılması gerekebilir. Eğer iyi bir şekilde idare edilirse RİGG olan bebekler normal şekilde doğabilmektedir. RİGG olan bebeklerde doğum sonrası komplikasyon görülmesi muhtemeldir ve hastalığın cid­diyetini değerlendirmek ve yeni doğan bebeğe ge­rekli müdahaleleri yapabilmek için doğum sırasında bir çocuk doktoru bulunur. Eğer RİGG doğumsal anormallik kaynaklı değilse ve hamileliğin ilk za­manlarında çok şiddetli değilse, bu rahatsızlığa sa­hip bebekler genellikle doğumdan sonra iyi bir şe­kilde toparlayabilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler