Kan Testleri

RADIOALLERGOSORBENT (RAST)

Belli alerjik hastalıklarda, bağışıklık sistemi, bir alerjene (yabani ot polenleri, kedilerde bulunan kepek veya belli yiyecekler gibi, alerji yapan maddelere) karşı, çok yüksek miktarlarda immunoglobülin E (IgE) antikoru üretir. RAST testleri ile, kanda belli alerjenlere karşı IgE varlığı tespit edilir ve böylece neye alerjiniz olduğu anlaşılabilir.

RETİKÜLOSİT SAYIMI

Retikülosit, normalde çok düşük miktarlarda bulunan, olgunlaş­mamış alyuvar hücresidir. Retikülositin normalden fazla sayıda bulunması, vücudun anemiye karşı savaş vermeye veya aşın kanamadan sonra kan hacmini normale döndürmeye çalıştığının göstergesidir.

ROMATOİD FAKTÖR

Romatoid faktör, genellikle romatoid artrit hastalığı olan kişilerde, bağışıklık sisteminin ürettiği bir proteindir. Genellikle, romatoid artrit teşhisinde romatoid faktör testi yapılır. Romatoid faktör, başka hastalıkları olan kişilerde de bulunabilir.

RH-FAKTÖRÜ UYGUNLUĞU

Rh faktörü, insanların yaklaşık %85’inin kanında bulunan bir antijendir; bu kişiler, Rh pozitif kana sahip olan kişilerdir. Geri kalanlar, Rh negatif kana sahip­tirler. Rh testi, yalnızca aynı Rh faktörüne sahip olan kişilerden kan almanızın sağlanabilmesi için, kan grubunuzun belirlenmesinde kullanılır. Rh faktörü, ayrıca, tüm hamile kadınlarda da test edilir, çünkü fetusun hücrelerinin Rh pozitif ve annenin hücrelerinin Rh negatif olması halinde, fetus zarar görebilir.

SEDİMENTASYON HIZI

Bu test ile, alyuvarların, test tüpünün alt kısmına ne hızda yerleştikleri belirlenir. Çeşitli enfeksiyonlarda, iltihabi hastalık­larda ve kanserlerde, hız yüksektir.

SERUM PROTEİN ELEKTROFOREZİ

Bu test, bazı proteinlerin, özellikle de immunoglobülinlerin ve alakalı moleküllerin kanda anormal derecede yüksek seviyelerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılır. Çoğunlukla, bir kan hücresi hastalığı olan, mültipl miyelom teşhisinde yardımcı olarak kullanılır.

SODYUM

Sodyum minerali, vücuttaki su dengesini sağlamada önemlidir ve aynı zamanda, kas hareketle­rinde ve sinir sinyallerinin ileti­minde rol oynar. Vücut, normalde, sodyum seviyelerini çok sıkı denetim altında tutar, ancak sodyum seviyeleri çeşitli hastalık­larda anormal derecede yüksele­bilir veya azalabilir.

TEOFİLİN
Teofilin, astım tedavisinde kulla­nılan bir ilaçtır. Anormal kalp ritimlerine veya daha yüksek yoğunluklu nöbetlere yol açabilir ve bu nedenle de kan dolaşımın­daki ilaç seviyelerinin dikkatlice izlenmesi gerekir.

TİROİD UYARICI HORMON (THYROİD-STİMULATİNG HORMONE -TSH)

TSH, hipofiz bezi tarafından üretilir ve tiroit bezinin, triiyodotironin ve tiroksin üretimini düzenlemesine yardımcı olur. Tiroit hormonları çok düşük veya çok yüksek olduğunda, TSH, tiroite, üretimi artırma veya düşürme sinyali gönderir. TSH testi, genel­likle, hipertiroid veya hipotiroid teşhisinde kullanılır.

TİROKSİN (T4)

Tiroit bezi tarafından üretilen T4 hormonu, büyüme ve gelişimi düzenlemeye yardımcı olmanın yanı sıra, metabolizmayı ve vücut ısısını da kontrol altında tutar. Yüksek seviyelerde bulunması, hipertiroidin, düşük seviyelerde bulunması ise hipotiroidin haber­cisidir.

TOKSİK TARAMA

Toksik tarama testlerinde, kanda, narkotik ilaçlar, sakinleştiri­ciler, antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, alkol, amfetaminler ve halüsinojenler gibi, zehir­leyici olabilecek maddelerin varlığı incelenir. Genellikle, acil vakalarda, koma, kafa karışık­lığı, mantıksız davranışlar veya kalp düzensizlikleri gibi belirtileri araştırmak için yapılır.

TRİSİKLİK SEVİYESİ

Trisiklik (üç halkalı) antidepre­sanlar (heterosiklikler de denir), depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Kanda yüksek seviyelerde bulunmaları, kalp hasarına yol açabileceğinden, kandaki seviyelerinin belli aralık­larla izlenmesi gerekir.

TRİGLİSERİDLER

Trigliseridler, kan yoluyla vücutta dolaşan yağlardır ve kardiyak hastalığa ve diğer hastalıklara yol açabilirler. Kalp hastalığına yakalanma riskinizi belirlemek amacıyla, kolesterol seviyeleri ölçülürken, genellikle trigliserid ölçümü de yapılır.

TRIIYODOTIRONIN (T3)

Tiroit bezi tarafından üretilen T3 — hormonu, büyüme ve gelişimi  düzenlemeye yardımcı olmanın yanı  sıra, metabolizmayı ve vücut ısısını da kontrol altında tutar. Yüksek seviyelerde bulunması, hipertiroidin, düşük seviyelerde bulunması ise hipotiroidin habercisidir.

ÜRİK ASİT

Ürik asit, normalde böbrekler tarafından atılan, atık bir maddedir. Kanda yüksek seviyede ürik asit bulunması, genellikle, iltihabi gut hastalığında görülen bir durumdur ve ayrıca lösemi ve ciddi böbrek hasarı söz konusu olduğunda da gözlemlenebilir.

B12 VİTAMİNİ

Düşük B12 vitamini seviyeleri, beslenme biçiminde (vejetar­yenlerde olduğu gibi) vitaminin yeterince alınmamasından veya bağırsakların ve midenin vitamin emiliminde yetersiz kaldıkları hastalıklardan kaynaklanabilir. B12 vitaminin düşük seviyelerde bulunması, anemiye, nörolojik sorunlara ve diğer hastalıklara yol açabilir.

AKYUVAR SAYIMI

Akyuvarlar, vücudun enfeksiyon­lara karşı savaşmasına yardımcı olurlar. Bu test, tam kan sayımı dahilindedir ve genellikle enfek­siyon saptandığında yapılır. Lösemi de, akyuvar sayısında artışa sebep olur. Belli ilaç etkileşimleri ve hastalıklar, akyuvar sayısında düşüşe sebep olabilir.

AKYUVAR  FARKLILAŞMIŞ  HÜCRE  SAYIMI

Vücut, farklı akyuvar türleri üretir. Bu test, her bir türün kandaki nispi oranlarını ortaya koyar ve bu da vücudunuzdaki enfek­siyonun türünü (bakteriyel mi viral mi olduğunu) belirlemeye yardımcı olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler