Rüya Tabirleri – E

Rüyada zararlı bir şeyi ayağı veya başka bir şeyle ezdiğini görmek, hayır ve esenliğe işarettir....
Rüyada insanlara eziyet ettiğini görmek, onlardan eziyeti kaldırma­ya işarettir. İnsanlara eziyet veren şeyleri yer­den alıp...
Makamla söylenen ve insan kulağı­na hoş gelen her türlü ezgi, değişik şekillerde yorumlanır: Güzel sesle...
Rüyada bir ders metnini ezberledi­ğini görmek, oyunculuk yapmaya, bir film veya piyeste rol almaya işarettir....
Rüyada ezan okumak veya dinle­mek, doğru söze, hayırlı işe, güç ve kuvvetin ehlinde olmasına ve...
Rüyada eyyûb’u (a.s) görmek, aile­si yüzünden mihnet ve çile çektikten, allah (c.c) tarafından çetin bir...
Rüyada eyvan görmek veya bir ey­vanda bulunmak, güç ve iktidar sa­hibi olmaya, makam ve memuriyete...
Rüyada meşru bir iş için eylem yapan birini görmek, inandığı gibi yaşayan bir kimseye işarettir....
Rüyada eyer üzerine bindiğini gör­mek, bir işi başarmaya, arzu ettiği şe­yin meydana gelmesine işarettir. Eyer,...
Rüyada resmî evrak görmek, bir kamu kuruluşuna işinin düşeceğine işarettir. Rüyada resmî bir evrak aldığını...
Rüyada evliya (eren, ermiş vb.) de­nen allah dostlarını görmek, müj­deye, hidayete ve peygamberimiz’in (s.a.v) güzel...
Rüyada biriyle evlilik arzusunda olduğunu gören erkek, para birik­tirmek için gayret gösterir. Evlenmek talebi olumlu...
Rvlatlık görmek, evin hanımının hastalanmasına işarettir. Rüyada birini evlat edindiğini gör­mek, çocuk sahibi olmaya, bir...
Bir evi yıkarak enkaz yığını haline getirdiğini görmek, hanımını boşa­maya işarettir. Rüyada ustanın bir evi...
Rüyada ev yaptığını görmek, evle­nip yuva kurmaya, sevinç ve mutlu­luğa işarettir. Rüyada tuğla ve kerpiçle...
Rüyada bulunduğu yerden başka bir yere taşındığını görmek, yolcu­luk yapmaya işarettir.
Rüyada ev reisi görmek, hafız ve ilim ehli kimseye işarettir. Rüyada ev reisi olduğunu görmek,...
Rüyada ev bahçesi görmek, namus­lu insana, mal ve evlatlarını koruma­ya, gece namazı kılan ve oruç...
Sonraki Sayfa »
kadın sitesi kategoriler