Peygamberdin Çok Kadınla Evlenmesi

Bu konuda bilinmesi gereken, şahsen onun çok evli olmasını icabettiren sebep­ler vardır: Bilindiği gibi Peygamber, yirmibeş yaşındayken, kendisinden onbeş yaş daha büyük, kırk yaşlarında dul bir kadın olan Hz. Hatice ile evlendi, yirmibeş yıldan fazla onunla ömür sürdü. Onun sağlığında, yani gençliğinin en kuvvetli çağlarında ikinci bir kadınla ev­lenmeyi düşünmedi. Yine bilinmesi gere­ken bir husustur ki, Peygamber gerek bekârlığında, gerek Hatice ile evli oldu­ğu gençlik yıllarında, kadın düşkünlü­ğünden uzak çok nezih ve iffetli bir ha­yat yaşadı. Hz. Hatice’den sonra yine yaşlı ve dul bir kadın olan fakat kendisi­ni Peygamber’in ev işlerine ve çocukları­na bakmaya adayan Şevde (72) ile evlen­di. Bu bir hatır evlenmesiydi ve Pey­gamber kadının hizmetlerine karşılık minnet borcunu ödemek istemişti. Hic­ret’ten sonra Medine’de Hz. Ayşe ile ev­lendiği, yani iki evli duruma geldiği za­man Peygamber tam ellidört yaşındaydi.

Bundan sonraki evliliklerini kısa ara­lıklarla iki üç sene içnide yaptı. Evlendi­ği kadınların ikisi, kocalarını Habeşis­tan’da kaybetmişti. Diğer birinin kocası Bedir’de, öbürünün kocası da Uhud’ta şehit düşmüştü. Bunların iki üç tanesi itibarlı kabile reislerinin kızları idi. Pey­gamber onların akrabalarını da İslâm’a kazanmak istiyordu. Bu kadınlar ta baş­langıçtan beri birer misyoner gibi çalış­mışlar ve İslâm’m bilhassa kadınlar arasında yayılmasına hizmet etmişlerdi. Bunlara sahip çıkmak, dul kaldıkları için onları müşrik akrabalarına sığın­mak zorunda bırakmamak gerekiyordu. İşte bu gibi mülahazalarla Peygamber çok kadınla evlendi (73). Zaten o sırada, ne dinde, ne de toplumda çok kadınla ev­lenmeyi yasaklayan birşey mevcut de­ğildi.

Peygamber’in yaş durumu ve evlilik sebepleri gözönüne getirilince, onun çok kadınla evlenmesinde başka sebepler ara­manın yersiz olduğu görülür. Zaten bir defasında “Benim kadınlara ihtiyacım yoktur” (74) buyurmuştu ki, onun çok evliliğine sebep nefsanî haziara düşkün­lüğü değildi.

islâm dininin yayılması, Peygamber’in hayatında yirmiüç sene gibi uzun bir zaman aldı. Dörtten fazla kadınla evlen­meyi yasaklayan ayet (75), İslâm’ın son zamanlarında geldi. Bu ayet geldiği za­man şahsen Peygamber sekiz kadınla evli bulunuyordu. Ancak başka bir ayet, artık bundan sonra başka bir kadınla evlenemeyeceğini, hatta birini boşasa dahi onun yerine birbaşka kadın alamayaca­ğım (76) bildiriyor ve durumu donduru­yordu. Peygamber de emredileni yaptı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler