Rüyada El Görmek Tabiri

Sağ el, insanın geçim sebeplerine, kazancına, arkadaş ve alışverişine işaret eder.

Sol el, yardımcıya, sadık bir yakına, sevdiği akrabasına ve ihtiyaç duyul­duğunda harcamak üzere biriktirilen paraya işarettir.

El rüyası, kardeş, ortak, evlat, hiz­metçi, fayda, memuriyet, velayet (allah’a yakın olma), mal, servet, delil, iş, amel, sanat ve beceri ile yo­rumlanır:

Uzun el, cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el, cimrilik ve acizliğe işarettir.

Elin   kesilip  vücuttan   ayrılması,dost ve yakınlardan birinin vefatına, akraba ile ilişkiyi kesmeye veya işle­rin bozulmasına işarettir.

Elin kesilmesi, takva ehli dindar kimse için gaflet sonucu yapılacak bir yalancı şahitliğe, fasık ve günahkâr kimse için çalıp çırpmaya işarettir.

Kesilen elin yanında olduğunu gör­mek, kardeş veya evlattan görülecek yarara işarettir.

Kesik elin yanında olmaması ve ne­rede olduğunun bilinmemesi, para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye işarettir.

Eli kesildiği halde bundan acı duy­mamak, birine âşık olmaya işarettir.

rüyada iki elin birden kesilmesi,uzun yaşamaya işarettir.

bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi,kötü bir kadınla ilişki kurmaya veya güvenilir biri olmaya işarettir.

elin kırılması, başa gelecek bir mu­sibete, zarar ve ziyana veya bir yakı­nın hastalanmasına işarettir.

bir elin diğerinden beyaz olması, sı­kıntı ve tasadan kurtulmaya işarettir.

sol elini sağ eli gibi rahat bir şekil­de kullanamadığını görmek, güç veimkânın katlanarak artmasına işarettir.

ellerin çatlaması, zengin kimse için mal kaybına, yoksul için feraha çık­maya işarettir.

bazan el çatlaması, bir şeyde zaaf göstermeye işarettir.

elleri göğsü üzerinde kavuştur­mak, bir dostun sebep olacağı üzün­tüye işarettir.

bir elini diğerinin içine koymak,düğün vb. gibi bir sebeple aile fertle­rinin bir araya gelmesine işarettir.

rüyada yalnız ellerinin beyaz ol­duğunu görmek, büyük ve saygın kimselere yakın olmaya, düşmanlara galip gelmeye, şeref ve itibar sahibi olmaya, kendinden bazı kerametlerin ortaya çıkmasına işarettir.

ellerin titremesi, uzun ömre veya iş ve ticarette gerilemeye işarettir.

elin kuruması, hayır ve hasenat yap­makta gevşek davranmaya işarettir.

elini koltuğunun altına sokarak oradan parlak ve beyaz olarak çık­tığını görmek, ehil kimse için ilme, diğerleri için ticarete, hayır ve men­faate işarettir.

elini koltuğunun altından çıkar­dığında avucunda ateş olduğunu görmek, güç ve başarıya işarettir.

elini koltuğunun altından çıkardı­ğında avucunda su olduğunu gör­mek, malın artmasına veya yolculu­ğa işaret eder.

ellerin yamuk görülmesi, iş hayatın­da karşılaşılacak güçlüklere işarettir.

ellerin açık görülmesi, iyilik ve ihsan sahibi olmaya, cömertliğe işarettir.

elleri üzerinde yürümek, akraba­lardan birine güvenmeye işarettir.

elinin üzerinde kıl bittiğini gör­mek, durumunun güçlenmesine veya malın gitmesine işarettir.

elin kendisiyle konuştuğunu gör­mek, refah ve bolluğa işaret eder.

rüyada birinin elinden tutmak, onayardım ve iyilik yapmaya işarettir.

rüyada kendi elinden birinin tut­tuğunu görmek, birinden gelecek yardım ve iyiliğe işarettir.

inançsız veya günahkâr bir kimse­nin, salih bir kişinin veya bir âlimin elinden tuttuğunu görmek, âlim ve salih kul vasıtasıyla bu kimsenin hi­dayet bulmasına işaret eder.

rüyada ellerde görülen her türlü olumsuzluk; kız kardeşin başına ge­lecek bir musibete işarettir.

rüyada el parmaklarında görülen olumsuzluklar; kız kardeşlerin ço­cuklarında meydana gelecek üzücü bir duruma işaret eder.

rüyada iki elini birbirine bağlan­mış olarak görmek, cimrilik ve güç­süzlüğe işaret eder.

bir kimseyi iki elinden bağladığını görmek, o kimseyi iktidardan (bu­lunduğu konumdan) düşürmeye işa­rettir.

iki elinin birden bağlandığını gör­mek, güç ve iktidarını yitirmeye işa­rettir.

ellerin ve ayakların bağlandığını görmek, bütün sebeplerin geçersiz kalmasına, güç ve itibar kaybına, mal ve dünyalıkta büyük yıkıma işarettir.

el ve ayaktaki bağları çözdüğünü görmek, yukarıdaki yorumun ter­sidir; rüya sahibi tüm sıkıntılardan kurtulur.

bir iple elinden bir yere bağlandı­ğını gören, günah işler yahut üzülür.

rüyada kendini elinden veya aya­ğından bir yere bağladığını gören,hataları yüzünden kurulu düzenini/ işini bozar, bir taahhüt altına girer, kefil olur veya yetki verilmeksizin bir makama getirilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Melike dedi ki:

    Rüyamda plajdaki kum üzerine büyük bir el çizmişlerdi bende arkadaşım ile birlikte idim çok yüksek bir yerden onu goruyoruz anlamı nedir o günde hava yaz havası idi

BİR YORUM YAZ
kadın sitesi kategoriler